Uusi Atlantis – Puheenvuoroja Euroopan utopioista ja dystopioista

Maksuton!

”Älyllisesti haastava esseekokoelma matalanprofiilin suomalaiseen Eurooppa-keskusteluun on enemmän kuin tervetullut. Kirjoittajina ovat nyt kriittiset ja sivistyneet sielut, ei ne poliittiset jobbarit eikä seteleitä hamuavat lobbarit.”
– Hannu Waarala, Savon Sanomat

(Tuote)Osastot: , .

Tuotekuvaus

ISBN 978-952-5500-42-4, 150s.

Kirja on vain sähköisessä muodossa, ei painettuna.

Lissabonin sopimuksen sekasorron keskellä on syytä hiljentyä pohtimaan Euroopan todellista merkitystä ja sitä kautta sen tulevaisuutta. Uusi Atlantis on kokoelma puheenvuoroja eurooppalaisen nykyisyyden ja lähitulevaisuuden hahmottamisesta.

Seitsemän kirjoittajaa pohtii muun muassa Turkin ja Venäjän suhdetta Eurooppaan, vähemmistökansojen tilaa unionissa, Alexis de Tocquevillen hahmottelemaa demokratiaa, maahanmuuttoa, suvaitsevaisuutta ja kohtuullisuutta.

”Yksityiselämä osoittaa, miten vaikeaa on opettaa ihmi­siä elämään sovussa: avio- ja asumiserot yleistyvät jatku­vasti vapaissa yhteiskunnissa – -”, kirjoittaa Jörn Donner vuonna 1990 julkaistun Euroopparaporttinsa viimeisel­lä sivulla. Euroopan unioni on ryhmäavioliitto, joka pe­rustuu taloudelliseen valtaan, mutta haluaa kannustaa mitä suurimpaan yksilönvapauteen. Se sisältää miljoo­nia usein toisilleen vastakkaisia mielipiteitä, mutta halu­aa rakentaa konsensusta unionin sisälle. Se sisältää his­toriastaan ylpeitä kansakuntia, jotka ovat sotineet vuo­situhansia keskenään, mutta esittää yhtenäistä ulko- ja sisäpolitiikkaa näiden välille.

Eurooppa on edelleen paradoksi, elävä orgaaninen kudos, joka muovautuu ja rakentuu uudelleen vuosien, vuosikymmenten ja vuosisatojen kuluessa. Se keskuste­lee kirjan lailla, mutta ei anna lopullista vastausta. Sen antaa eurooppalainen omissa ajatuksissaan – tämän kir­jan suhteen sen lukija.

– Ote kirjan esipuheesta

 

Kirjan kirjoittajat:

Ville Hytönen (s. 1982) on Tallinnassa asuva ulkoturkulainen runoilija ja Savukeidas Kustannuk­sen kirjallinen johtaja. Hänen itäistä Eurooppaa kä­sittelevä toinen runokokoelmansa Idän musta joutsen (Tammi) julkaistaan 2009.

Kristiina Koivunen (s. 1959) on valtiotieteiden toh­tori, vapaa tutkija ja tietokirjailija. Häneltä on ilmes­tynyt LIKEn kustantamana kolme kurdeja käsitte­levää kirjaa: Teetä Kurdistanissa, Sankarimatkailijan Kaakkois-Turkki ja Serhildan, kurdien kansannousu Vanissa. Seuraava kirja Taitelijatreffit sota-alueella il­mestyy syksyllä 2009.

Jukka Mallinen (s. 1950) on venäläiseen nykykir­jallisuuteen ja undergroundiin erikoistunut esseisti, kriitikko, kääntäjä ja Venäjän demokratian aktivisti. Hänen uusin esseekokoelmansa on Varastettua ilmaa – vapaita esseitä Venäjästä (Savukeidas 2008). Malli­nen toimii kirjailijoiden sananvapausjärjestö Suomen Penin puheenjohtajana.

Tommi Melender (s. 1968) on vantaalainen kirjailija ja toimittaja. Hän on julkaissut yhden romaanin ja kolme runokokoelmaa. Melenderin seuraava romaani on satiiri Suomesta, Ranskasta ja amerikkalaistuvasta eurooppalaisuudesta.

Outi Nyytäjä (s. 1935) on näytelmäkirjailija, esseisti, kolumnisti. Hänen viimeksi ilmestynyt kirjansa on Me­nestys ja moraali (Minerva 2007). Nyytäjällä on tekeillä kirja vanhuudesta, vaivoista ja kuolemasta (Teos). Lisäk­si hänen käsikirjoituksensa elokuvaan Hella W on juuri valmistunut.

Pauli Rautiainen (s. 1981) on helsinkiläinen taidepolitiikan tutkija. Hän on pohtinut eurooppalaisuut­ta useissa kansalaisjärjestöissä ja toiminut muun muas­sa Eurooppanuoret ry:n pääsihteerinä. Parhaillaan hän työskentelee tutkijana Tampereen yliopiston oikeustie­teiden laitoksella.

Ville Ropponen (s. 1977) on toimittaja, kriitikko, es­seisti ja vähemmistöjen oikeuksiin perehtynyt kansa­laisaktiivi. Hänen yhdessä Natalia Deviatkinan kanssa kirjoittamansa esseistinen matkakirja Krimin niemaasta ilmestyy vuonna 2009. Ropponen toimii myös taiteili­jajärjestö Kiilan puheenjohtajana.

Eero Tarasti (s. 1948) on professori Helsingin yliopis­tosta, kansainvälisesti tunnettu semiootikko ja musiik­kitieteilijä, Kansainvälisen semiootikkojen yhdistyksen presidentti ja Imatran ISIn (International Semiotics In­stitute) johtaja. Häneltä on ilmestymässä toinen romaa­ni nimeltä Eurooppa/Ehkä.

Lauri Tierala (s. 1980) on espoolainen kansalaisaktivisti ja EU-intoilija. Hän on työskennellyt Euroopan integ­raation parissa mm. Euroopan parlamentissa ja Euroop­palainen Suomi -järjestössä sekä kirjoittanut lukuisia kolumneja, artikkeleita ja raportteja EU:n kehityksestä. Tierala on federalisti.

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen tuotearvio tuotteelle “Uusi Atlantis – Puheenvuoroja Euroopan utopioista ja dystopioista”